Jeżeli nie masz jescze konta w naszym sklepie ZAREJESTRUJ SIĘ »

Twój koszyk: pusty - 0,00zł

 

Polityka RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo „ Promat ” Paweł Lasota z siedzibą w Elblągu przy ul. Dąbrowskiego 6 pragnie wszystkim Klientom przybliżyć podstawowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych. I. Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo „ Promat ” Paweł Lasota ( jeżeli tak widnieje na pieczące ) z siedzibą w Elblągu przy ulicy Dąbrowskiego 6 (dalej: „Przedsiębiorca”), adres e-mail: biuro@promat.elblag.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 795-001-712 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2.Przedsiębiorca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@promat.elblag.pl 3.Przedsiębiorca oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że :
a.przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
b.zbiera Dane Osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c.Dane Osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d.Dane Osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e.przechowuje Dane Osobowe w formie umożliwiającej identyfikację, którego dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
f.Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 II. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania Danych Osobowych
1.Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Przedsiębiorcę w celu: a.zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, Umowy o Świadczenie Usług (np. Konto)– przez czas trwania tych umów (np. do czasu usunięcia Konta
b.marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Przedsiębiorcę – do momentu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
c.zapewnienia funkcjonowania Sklepu w sposób jak najbardziej przystępny dla Klienta – do momentu usunięcia przez Klienta plików cookies z przeglądarki lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
d.zwrotnego kontaktu z Klientem – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań ;
e.wypełniania obowiązków prawnych Przedsiębiorcy (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji) – przez czas trwania tych obowiązków lub przez okres niezbędny do wykazania spełniania tych obowiązków organom uprawnionym do kontroli Przedsiębiorcy w tym zakresie;
f.ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań .

2.Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług w Sklepie Internetowym albo kontaktu zwrotnego z Klientem lub podjęcia na Jego żądanie działań zmierzających do zawarcia ew. umowy.

 III. Odbiorcy Danych Osobowych
1.Dane Osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.
2.Przedsiębiorca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Klienta osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania ze Sklepu Internetowego. Podmiotami tymi mogą być:
a.kurierzy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską;
b.operatorzy płatności internetowych – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z tego sposobu płatności;
c.zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, audytowe, podatkowe, marketingowe i rachunkowe);
d.zewnętrzni specjaliści z zakresu IT;
e.podmioty wspierające Przedsiębiorcę w obsłudze korespondencji;
f.podmioty współpracujące z Przedsiębiorcą w ramach usług sprzedażowych;

IV. Prawa Klienta jako osoby, której dotyczą Dane Osobowe oraz przekazywanie danych do Państw Trzecich
1.Klient ma prawo do:
a.dostępu do treści swoich danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
b.żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
c.usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
d.przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora.

2.Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3.Dane Osobowe Klienta nie będą przekazane do Państw Trzecich 

O FIRMIE       PROMOCJE       NOWOSCI       GALERIA       REGULAMIN       POMOC       KONTAKT      


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.